Personvernerklæring

Kontaktinformasjon:
Dersom du har spørsmål eller kommentarer angående denne policyen eller hvordan Tannlege MariaEndo behandler personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss via e-post på contact@tannlegemariaendo.no

1. Behandlingsansvarlig:
Tannlege MariaEndo er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

2. Formål med behandling:
Det er frivillig for besøkende på nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som bestilling av timer, flytting av timer eller sletting av timer.

Vi vil bruke den innhentede informasjonen til følgende formål:

– Utsending av nyhetsbrev og fysisk materiell gjennom e-postadresser, telefonnummer og postadresser via våre nettsider og andre kanaler.
– Identifisere hvilke tjenester som er relevante for brukerne.
– Innhente statistikk, aggregere data og administrere nettsidene og tjenestene.
– Gi Tannlege MariaEndo bedre innsikt i brukeradferd, spore nettsidebruken, og forbedre den generelle brukeropplevelsen.

3. Typer informasjon som behandles:
Tannlege MariaEndo behandler både personlig identifiserbar informasjon og ikke-personlig identifiserbar informasjon. Personlig identifiserbar informasjon refererer til data som identifiserer enkeltpersoner, mens ikke-personlig identifiserbar informasjon ikke avslører personlig identitet.

Personlig identifiserbar informasjon:
– For å motta nyhetsbrev må man registrere fornavn, etternavn og e-postadresse.
– Ved henvendelser eller timebestillinger gjennom nettsiden kan relevante opplysninger som navn, telefonnummer og e-postadresse lagres.
– Chatsamtaler på Tannlege MariaEndo sine nettsider kan gjennomføres uten å oppgi personlige detaljer som navn, e-post eller telefonnummer. Denne informasjonen brukes kun til å håndtere henvendelser eller timebestillinger.

Ikke-personlig identifiserbar informasjon:
– Ved besøk på nettsiden blir IP-adresser registrert, men disse er ikke direkte knyttet til enkeltpersoner. Informasjonen brukes til administrasjon og vedlikehold av nettsidene. Statistiske innsikter inkluderer besøk til ulike sider, varighet av besøk, søkeord som er benyttet, henvisningskilder og nettlesertyper. Disse innsiktene bidrar til forbedring av nettsidetilbudene og brukervennligheten.
– Statistiske data om brukeradferd blir samlet inn for å lage rapporter som hjelper med å forbedre brukeropplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler (cookies) for å samle inn data. All innsamlet data er anonymisert og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner.

Tannlege MariaEndo bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsiden for statistiske formål og for å forbedre funksjonaliteten. Informasjonskapslene som brukes inkluderer Facebook pixel, Snapchat pixel og Google Analytics.

4. Personopplysninger om mindreårige:
Tannlege MariaEndo behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.

5. Rettslig grunnlag for behandling:
Tannlege MariaEndo’s behandling av personopplysninger følger den norske personopplysningsloven av 14. april 2000, nr. 31, § 8, og EUs personverndirektiv 95/46/EF, artikkel 7. De rettslige grunnlagene for behandlingen inkluderer utførelse av bestillinger (personopplysningsloven § 8 a) og personverndirektivets artikkel 7 b)), samt oppfyllelse av formålene til Tannlege MariaEndo (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet).

6. Tilgang til informasjon:
For å sikre sikker behandling av informasjon, har kun autorisert personale hos Tannlege MariaEndo tilgang til de opplysningene du gir oss. Antall ansatte med slik autorisasjon er begrenset.

Opplysninger eller personlig data vil ikke bli avslørt, solgt, distribuert, utleid, lisensiert, delt eller videresendt til tredjeparter, bortsett fra de som har avtale om å levere tjenester til Tannlege MariaEndo, med mindre eksplisitt samtykke er gitt. Distribusjonspartnere med avtale om kampanjer kan få tilgang til kundelister. Personopplysninger vil ikke deles med distribusjonspartnere i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet. Tannlege MariaEndo har inngått avtaler som forbyr bruk eller utlevering av personopplysninger til andre formål uten tillatelse. Disse parter har også undertegnet taushetserklæringer.

7. Direkte markedsføring:
Å motta nyhetsbrev eller SMS fra Tannlege MariaEndo er frivillig. Nyhetsbrev og SMS inneholder aktuell informasjon om tannklinikker, tannhelse eller kampanjer på produkter og tjenester. Mottakere kan melde seg av når som helst ved å bruke en link.

8. Databehandlere og overføring av informasjon utenlands:
Alle nettsider til Tannlege MariaEndo er for øyeblikket hostet på servere i Norge. Dersom informasjon overføres innenfor EU/EØS-området, vil samsvar med EU-direktivet om databeskyttelse og landsspesifikke databeskyttelseslover sikres.

Dersom personopplysninger formidles til tredjeparter utenfor EU/EØS-området, vil overføringen være i samsvar med EU-direktivet om databeskyttelse.